Stickies Bar

COUNT-UP
1..J0hN 844 2..ݗ 798 3..ԗL? 776 4..Lewis 750 5..BKK 750 COUNT-UP
1..䐥i II 999 2..Long n smooth 987 3..Melvin Zheng 983 4..J0hN 973 5..Kent chua 969 6..V 959 7..ThE BullET 925 8..Terence Chua 918 9..EVAN 903 10..̗ 887