Bully's {X

COUNT-UP
1..naoto 534 2..naoto 330 COUNT-UP
1..nX_b 1113 2..Íc 1049 3..~bully's 968 4..trick 899 5..܏ 882 6..Tsukkey~1986 876 7..?Ō^? 871 8..Fudoinfini 865 9..schu?Cs 845 10..zUL 837