Pure Darts

COUNT-UP
1..PYC_Tumbler_Gary 844 2..U 783 3..PYC_Tumbler_Gary 668 4..Kid_Jackson 661 5..Kid_Jackson 660 COUNT-UP
1..܎tqi 1098 2..PYC_Tumbler_Gary 963 3..Jun-Yao Lin 935 4..Ting 863 5.. 850 6..HowHigh_ 806 7..A-SIN 803 8..PDs|_Gary 800 9..U 783 10..܎t G 773